BE SBHflBS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 Redaktieadres: Horsterweg kj-c Nr: 24 Bankreknr: 13.87.93.867 20-juni 1975 Week van 21-28 juni PAROCHIE-NIEUWS Misdienaars: Frank Weijs en Geert Stip.'hout Peter Philipsen en John Verstegen Hoogmis: Jac Classens en Arno Rambags Twaalfde zondag door het jaar Zaterdag: 19»00 uur: fam. Maas Baeten Zondag: 8.00 uur: Ter ere van O.L.Vrouw 10.00 uur: Herman Dinghs v.w. de Zuid Nederl. Aannemers Vereniging Maandag: 7«30 uur: fa. Verhoeven-Hoeben Dinsdag: Feest van de geboorte van <J°hannes_de_Doper 7.30 uur: overl. fam. v.d. Sterren-Jenniskens Woensdag: 7-30 uur: Gezi nsrais (int.Offeraars) Donderdag: 7-30 uur: overl. fam. Strijbos-Strijbos Vrijdag: Geen Vroegmis 14.00 uur: Pl.Huwelijksdienst Bruidspaar Verbong-Strijbos Zaterdag: 19.00 uur: Herman Dinghs. DAMESKOOR A.s. maandag repetitie om 8 uur. ONDERZOEK SCHEIDING KERK EN SCHOOLBESTUUR ZIE L.-xTSTE BLADZIJDE. MEDEDELING_R_A_B_0_-_B_A_N_K Touring-Car-Reis naar het ZWARTS-WOUD (Horb) Wellicht is het U nog bekend, dat door de gezamenlijke RABO-BANKEN in de Regio Venraij, een Touring-car-Reis werd georganiseerd van 12 tm 17 mei j.l. naar het Zwarte-Woud. (Horb). gelegen aan de Neckar. Ook uit ons dorp waren deelnemers aan deze reis. Deze mensen waren vollof over de reis en de accomodatie van Hotel enz. Thans is de mogelijkheid aanwezig om aan dezelfde reis naar het Zwarte Woud deel te nemen. Door de Gelderse Tram Wegen wordt deze reis georganiseerd van maandag 1 tm zaterdag 6 septmber a.s. voor een totaalprijs van 295»-- P«P. Mocht U wellicht interresse hebben in deze reis, dan gelieve U dit z.s.m. be kend te maken bij de RABOBANK. Er moeten minimaal 30 personen aan deelnemen. Voor alle nadere informatie kunt U zich vervoegen bij het kantoor. De Rabo-Bank

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1