DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 Redaktieadres: Horsterweg kj-c Bankreknr; 13.87.93.867 Nr.: 23 13 juni 1975 PAROCHIE-NIEUWS Week van 1^ tot 21 juni Misdienaars: Hoogmis: Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Wil en Mart Vollenberg Jos Duijkers en Wil Friesen Bennie Wismans en Arie Seijkens. 19.00 uur: Elisabeth van Rhee-Drabbels Elfde zondag door_het_jaar 8.00 uur: Ter ere van O.L.Vrouw 10.00 uur: jrd. Martin Wismans 7.30 uur: overl. fam. v.d. Stereen-Jenniskens 7.30 uur: Jospehina Seijkens-Collin 7.30 uur: Gezinsmis (int. Offeraars) 7„30 uur: overl. fam. Tielen-Smits 7.30 uur: overl. fam. Verhoeven-Hoeben 19.00 uur: overl. fam. Maas-Baeten Donderdagavond repetitie kerkelijk zangkoor. INFORMATIE BULLETIN BISD0M_R0ERM0ND_ In vroegere jaren kenden we hier in Limburg het blad "Credo", dat voor vele Limburgers een grote steun was in hun leven. De grote man van dit "Credo" was Mgr. Feron, die dit blad redigeerde en tot een geweldige hoogte bracht. Na de dood van Mgr. Feron is het blad erg achteruit gegaan om daarna geheel te verdwijnen. Reeds drie jaar is er weer een blad in ons Limburg dat de naam draagt '.'Informatie Bulletin voor het Bisdom_Roermond"Dit blad wil de Limburgers direct införmërën~övër~wat~ër"zoal omgaat in de kerk en in ons bisdom. y Bij deze "Schans" is een blad ter kennismaking.L Het blad verschijnt tweemaal per maand en de kosten per jaar zijn 18 Via dit blad worden we op de hoogte gehouden van wat er leeft in de kerk en ook van onze eigen taak hierbij. Graag ben ik bereid om een abonnement op dit blad door te geven, als U het in- vulformulier bij mij in de bus wilt deponeren. In ieder geval wil ik het blad bijzonder bij U aanbevelen. Het zal zeker een steun voor U zijn en is zijn geld waard. Uw Pastoor. Maand juli zomerstop voor de "Schans^ j 01 sonoos

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1