vervolg Dorpsraad Van gem.zijde is er hard aan gewerkt van alles te "vertalen" tot-e-eim-geheel. Het concept is klaar. Dit is gestuurd naar de afgevaardigden in de Werkgroep Leefbaarheid Kleine - Kernen(G.Raaijmakers hier)van verschillende dorpen. De Dorpsraad zal dit eerst onderling eens doornemen. Daarna zullen er wekelijks "via "De Schans" belangrijke gegevens aan U bekend gemaakt worden.. Zo te zien staan er toch wel belangrijke conclusies in. Verder: Afgelopen woensdag stond in Dagblad 'n. brief van Mevr. Poels-Peters over _d.e_v.er keersveiligheid op de fietspad Horst- Venraij. Dat dit een gevaarlijke zaak is, is al meerdere keren door de Dorpsraad naar voren gebraaht. Mevr. Poels-Peters hëeft ons verzocht om via een brief aan G.S. in te stemmen met haar verzoek om iets aan die situatie te doen. Dit zullen we doen. K.J.B. Maandag 9 juni,a.s. club voor de Inca's. Wij gaan naar Tienrarjse kermis. Willen jullie allbmaaï een fiets meebrengen met licht en een slot erop. Om half acht aan het clubhuis., Willen de ouders van de 3 gewaarschuwde meisjes eraan denken dat ze niet op de club verwacht worden. 1 Willen jullie aan de 50 cent inleggeld denken, die jullie nog moeten betalen voor de sportdag. - - Zaterdag 20 september is er een feestdag te Haelen, dan bestaan de jeugdclubs 75. jaar o - De ouders worden ook hierbij uitgenodigd. De dag begint om half elf tot 's avonds hal-f negen. "Als er ouders zijn die hier met.de meisjes mar toe willen gaan, willen zij dit dart even voor a.s. maandag opgeven bij C.Cremers' -T.Geerets- of bij N.Dinghs. De Leidsters. HOU WE" WISMANS •r.is.' TE KOOP Diverse salon-tafels - Moderne-eiken enkele bankstellen en wandmeubels- eethoektafels Mimmiset eiken- bankje eiken Grenen tafel met bank-je - Boudawijn stoelen enz,... LolLebsekweg ^0 ELLY en PETER het fijn U te laten weten, dat zij gaan trouwen op wonsdag l8 juni a.s. om 15.00 uur... In de Lambertuskerk te Horst. U kunt ons feliciteren van 18.30 tot 20.00 "Uur Zaal de Ruif Oirlo. Toekostig adres: Heesakker 7 te Castenraij.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1