BE SSEfiriS l DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1975 Redaktieadres: Horsterweg '+3-c Bankreknr: 13.87-93.86? nr21 30 mei 1975 PAROCHIE-NIEUWS Week van 31_®£i_tot_7_^uni Misdienaars: Henk Strijbos en Frank Weijs Jac Classens en Henk Vollenberg Wil en Mart Vollenberg Hoogmis: Zondag: Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Mededelin Sacramentsdag IA.00 uur: PI. Huwelijk Bruidspaar Stevens-Classen6 19.00 uur: Herman Dinghs 8.00 uur: Ter ere: van O.LoVrouw 10.00 uur: jrd. Maria Geerèts-WeijsCollecte Eigen Kerk Aansluitend aan de Hoogmis sacramentsprocessie rond de kerk. 7.30 uur: Gerardus Philipsen 7.3O uur: Overl. fam. Hulsen 7.30 uur: Gezinsmis (int.Offeraars) 7.30 uur: overl. fam. Maas-Baeten Eerste Vrijdag: Feest van_het_H.Hart 19.00 uur: jrd. Maria Donders-Hoedemakers ften: 1. Opbrengst van de wereldmissiedag der kinderen bracht 105,70 op. 2. Voor de Nederlandse missionarissen werd samengebracht 302,30. Hartelijk dank! 3. Donderdagavond repetitie kerkelijk zangkoor. A. Zaterdag-zondag eerste zondag van de maand. Bijzondere collecte voor onze eigen kerk. TENTOONSTELLING OIRLO's en CASTENRAIJ's HISTORIE In oktober van dit jaar zal in het kader van het AO-jarig jubileum van de af deling St.Lucia van de L.V.B. te Oirlo, door de kring Vemraij van het Lim burgse Geschied-en Oudheidkundig Genootschap in het Gemeenschapshuis te Oirlo een tentoonstelling worden gehouden over de geschiedenis van Oirlo en Castenraij. Deze tentoonstelling zal gratis toegankelijk zijn. Geexposeerd zullen worden oa.: zie blad 2

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1