-JI SSHflflS- A DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 Redaktieadres: Horsterweg 43-c Bankreknr: 13»87o93«867 PAROCHIE-NIEUWS Misdienaars: Jos Duijkers en Wil Friezen Wil en Mart Vollenberg Hoogmis: Peter Philipsen en John Verstegen Week van 24-31_mei Feest van de H„Drie-eenheid Collect voor onze Nederlandse_Missionarissen 19.00 uur: Herman Dinghs 8.00 uur: Ter ere van 0,L. Vrouw (K.) 10.00 uur: Uit dankbaarheid. 7.30 uur: Overl. fam. Verhoeven-Houben 7.30 uur: Ter ere van O.L.Vrouw 7.30 uur: Gezinsmis (Int. Offeraars) 7.30 uur: Overl. fam. Tielen-Smits Geen vroegmis 14.00 uur: Plechtige H.Mis tot dankzegging van Gouden Bruidspaar van de Sterren-Jenniskens 14.00 uur: Plechtige Huwelijksmis Bruidspaar Stevens-Classens 19.00 uur: Herman Dinghs. Wil bijzonder gul denken aan de nederlandse missionarissen. Zaterdag en zondag is voor hen de collecte. Donderdagavond repetitie kerkelijk zangkoor. Nr: 20 23 mei 1975 Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Nota: 1. 2. DANKBETUIGING Bij deze danken wij allen die ons feliciteerde, bij ons Gouden huwelijksfeest en voor de.vele bloemen en cadeaus die wij mochten ontvangen. Wij danken verder de pony- en ruiterclub v oor de begeleiding naar en van de - mooi versierde kerk en het dameskoor en kerkkoor voor de prachtige zang ir. de 1 kerk en tijdens de serenade- s'avonds in de zaal. Een bijzonder woord van cank brengen wij gaarne aan de buurt, voor de werkelijk prachtige versiering welke zij aangebracht hadden, Doordit allen hebben wij een mooie onvergetelijkedag gehad. Ook namens onze verdere familie, allen hartelijk dank J.Reijnders-Weijs Lollebeekweg 38-a ft.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1