HE SBHfinS i. DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 L Redaktieadres: Horsterweg kj>-c Nr: 2$ Bankreknr: 13.87»93«867« l6-mei-1975 PABOCHIE-NIEUWS Week van 17-2^ mei Misdienaars: Bennie Wismans en Arie Seijkens Peter Philipsen en John Verstegen Henk Strijbos en Frank Weijs Hoogmis: Zondag: Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Hoogfeest van Pinksteren_ 19.00 uur: jrd. Hendrik Dinghs 8.00 uur: overl. fam. Tacken-Haegens 10.00 uur: overl. fam. Naus-Arts Tweede Pinksterdag 8.00 uur: overl. f:am. Tielen-Smits 10.00 uur: overl. fam. Kunen- v.d. Water 7.30 uur: overl. fam. v.d. Sterren-Jenniskens 7.30 uur: Gezinsmis (int.Offeraars) 7.3O uur: Josephina Seijkens-Collin 7.3O uur: O.L.Vrouw 19.00 uur: Herman-Dinghs Mededeling: 1) Donderdagavond repetitie van het kerkelijk zangkoor. 2) Zondag eeerste Pinksterdag is om drie_uur te^Tienraij plechtige mei-maand processie. 3) Zondag na Pinksteren is er collecte voor de nederlandse mis sionarissen. Heel de Pinksterweek wordt bijzonder gebeden voor onze mis sionarissen. VENRA1J HELPT KEDIRI BEJAARDEN VOOR BEJAARDEN In Het Schuttersveld wordt tijdens de Pinksterdagen een grandiose aktie geor ganiseerd door de bejaarden van Venraij t.b.v. het bejaardenhuis te Kedin op Java. U kunt naar de fancy-fair, kijken naar danseresjes en dia's, luisteren naar Indonesische muziek. Tevens is er een restaurant ingerichtalwaar U zich tegoed kunt doen aan portie's rijsttafel, nasie-goreng, sate's en andere In dische lekkernijen. Natuurlijk kunt U ook eten mee naar huis nemen. vervolg blad 2

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1