•J Redaktieadres: Horsterweg <'+3-c Bankreknr: 13.87«93«867 NR: 18 2-mei-1975 PAROCHIE-NIEÜWS Week van 3-10 mei Misdienaars: Hoogmis: Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Wil en Mart Vollenberg REDAKTIONEEL Door omstandigheden Jos Duiikers en Wil Friezen j verschijnt er volgen- Bennie Wismans en Arie Seijkens. 9e week tot onze spijt geen Schans. De red. is afwezig. 19.00 uur: Lei Heidens 8.00 uur: Ter ere van O.L.Vrouw. 10.00 uur: Hoogmis in Tienraij. Int, Herman Dinghs, 7.30 uur: Pastoor Schreurs. 7-30 uur: overl. fara. Tacken-Haegens 7.30 uur: Gezinsmis (int. Offeraars) 19.00 uur: Ter ere van O.L.Vrouw HEMELVAART VAK DE HEER 8.00 uur: Herman Dinghs (v.w. Fata. Vullings) 19.00 uur: Ovcrl. fam. Engelbert Emonts-Geurts 7.30 uur: Overl. Fam. 'Tielen-Smits 19.00 uur: Elisabeth Van Rhee-Drabbels 1. bondag in onze kerk geen Hoogmis. Processie naar Tienraij, waar om 10.00 uur hoogmis is voor ónze parochie. De zang wordt verzorgd door het Dames- en Herenkoor. Wil iedereen op eigen gelegenheid naar Tienraij gaan. Wij rekenen op een goede deelname. 2. De missen door de week zijn van nu af weer om half acht vanwege de zomer tijd. V.O.F. SAWECO VAK DE L.L.T.B. A.s. Maandag 5 mei en donderdag 8 mei, Hemelvaartsdag zullen ons kantoor en magazijnen gesloten zijn, ook de bedrijven van Landbouwbelang zijn die dagen gesloten. Verder is op maandag en dinsdag, resp. 11 en 12 mei het magazijn in Cirlo gelsoten, i.v.m. Oirlose kermis. Mogen wij U vriendelijk verzoeken hiermede rekening te houden, vooral met het beëtèllen van" bulkmeèl. -ai saunas DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1