SBHFlflS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1975 Redaktieadres: Horsterweg k~5-c Bankreknr: 13^87.93.867 Nr: 17 25-april 1975 PAROCHIE-NIEUWS. Week van 26 april tot 3 ciei Misdienaars: Peter Philipsen en John Verstegen Bennie Wismans en Arie Seijkens Hoogmis: Jac Clas'ens en Henk Vollenberg Zaterdag: 1^.30 uur: Zilveren Bruiloft Arts-Heidens 19.00 uur: overl. fam. Dui j'cers-Rei jnt jes Zondag: 8.00 uur: Ter ere van O.L.Vrouw. 10.00 uur: Herman Dinghs Maandag: 8.00 uur: Bijz. int. (T.) Dinsdag: 8.00 uur: Josephina Seijkens-Collin Woensdag: 8.00 uur: Gezinsmis (int. Offeraars) Donderdag: Feest van St.Jozef (Arbeider) 8.00 uur: Tot bijz. int. (G.) Vrijdag: Eerste Vrijdag van de maand, bijzonder toewijding aan 't H.Hart. 8.00 uur: overl. fam. Weijs-Friezen Zaterdag: 19.00 uur: Lei Heidens N.B. 1) Donderdagavond repetitie kerkelijkzangkoor 2) Zondag a.s. k mei onze jaarlijkse bedevaart naar Tienraij. 3) A.S.Zaterdagavond en zondag na de H.Missen collecte voor onze misdienaars. Wilt U die 12 jongens, die zo keurig de diensten in de kerk mee verzorgen, eens heel extra gedenken zodat we binnenkort een misdienaarsreisje kunnen verzorgen. Bij voorbaat reeds dank voor Uw gaven. L.V.B. Zaterdag 26 april wordt er in het patronaat een filmavond georganiseerd, met daarna muziek. Op deze avond is ook de hulp voor de L.V.B. gevraagd. Geef U daarom even op, dan kan er nog eens gewisseld worden, anders komt het werk weer altijd op dezelfde neer!

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1