HE SSEfllS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 Redaktieadres: Hosterweg 43-c Nr.: 16 Banrek;r: 13.^7«93«867» 18 april 1975 PA ROCTII JU-NIEUWS Week van 19-2^ ^P£Ï1 Misdienaars: Henk Strijbos en Frank Wijs. Jac Classens en Henk Vollenberg Hoogmis: Wil en Mart Vollenberg Vierde zondag van Pasen Zaterdag: 19.00 uur: Hendrik Dinghs Zondag: 8.00 uur: Petronella Philipsen 10.00 uur: Herman Dinghs Onder deze Hoogmis doen de kinderen de Eerste H.Communie. De eerste banken in de kerk zijn gereserveerd voor de communicanten en de ouders. Maandag: 3.00 uur: overl. famVerhoeven-Hoeben Dinsdag: 8.00 uur: overl. fam. Tielen-Smits. Woensdag: 8.00 uur: Gezinsmis (int. Offeraars) Donderdag: 8.00 uur: overl. fam. Hendrik Strijbos-Strijbos Vrijdag: Feest van S.Marcus 8.00 uur: fam. Tielen-Jan^sen Zaterdag: 14.30 uur: Plechtige Mis 3ij Gelegenheid van Zilveren Huwelijks feest Arts-Heidens. 19.00 uur: overl. fam. Duijkers-Reijntjes. Nota: Donderdagavond repetitie kerkelijk- zangkoor. LET OP! AANSLAGEN ZUIVERINGSSCHAP Betalen moeten diegene'die afvalstoffen direct of indirect in oppervlaktewate ren brengen, door deze af te voeren van het bedrijf al of niet via een rio lering. Indien men geen afval water, hoe dan ook, in oppervlaktewater brengt behoeft Imen niet te betalen! De red. heeft een tip gekregen van gem. om niet te vlug te betalen. Zoals hun het bekeken'hebben zouden er zeer weinig mensen uit Castenray in aanmerking komen. Immers er is hier geen riolering, ieder heeft een eigen put. Wel moet men binnen 2 maanden(zo snel mogelijk) bezwaar tegen de aanslag in dienen bij algemeen bestuur. Adres: Neerstraat 19 te Roermond. Dit kan schrif telijk of telefonisch, tel: 04750-1739'+. Dus doe dat, dan zal het wel los lopen!!!!!! -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1