i DORPS BLAD VOOR CASTENRAY 1975 jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad Redaktieadres:Horsterweg ^3-c Bankreknr: 13087»93.867 Nr: 1'+ ^-april-1975. PAROCHIE-NIEUWS. Misdienaars Hoogmis: week_van 5 tot 12 april 3ennie Wismans en Arie Seijkens Peter Philipsen en John Verstegen Henk Strijbos en Frank Weijs. Tweede zondag van Pasen Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur: 8.00 uur: 10.00 uur: 8.00 uur: 8.00 uur: 8.00 uur: 8.00 uur 1A.00 uur: 19.00 uur: overl. fam. Philipsen-Vousten Ter Ere van O.L.Vrouw overl. fam. Naus-Arts Ter Ere van O.L.Vrouw Feest van O.L.Vrouw Boodschap overl. fam. Verhoeven-Hoetoen Gezinsmis (intOffer ars) jrd. Antoon Geurts-Zanders geen vroegmis Huweliiksdienst 3ruidspaar v.d.Berk-Versteegen. Elisabeth van Rhee-Drabbels Mededeling: Donderdagavond repetitie kerkelijk zangkoor. BAJJAK OPHEFFING GROENE KRUIDEN CO; SULT.iTI BUREAU VOOR TB./BESTRIJDING Met ingang van mei a.s. zullen er in het Groene Kruisgebouw aan de Merse- loseweg geen keuringen op T.B. meer kunnen plaats vinden. Reeds eerder was bekend dat Venraij niet ge handhaafd zou worden, als consultatiebureau voor T.B. bestrijding,maar het tijdstip waarop het bureau zou worden opgeheven was nog niet definitief bekend. Vanwege de bouw van de Rabo-bank op het terrein, waar nu de Zweedse barak staat, is continuering uitgesloten. De consultatiebureau's voor T.B. bestrijding zullen uitgebreid worden met een nieuwe taak, n.l. onderzoek op hart- en vaatziekten. Immers de T.B. controle neemt sterk af. Daarvoor is Venraij nu ingedeeld bij Venlo. Het bestuur van het Groen Kruis betreurt de Ministeriële beslissing ten zeer ste, maar binnen het kader van de regionalisatie en reorganisatie van de ge zondheidszorg is er geen alternatief. Wel is het bestuur van mening, dat tijdig aan iedereen bekend moet zijn welke de ontwikkelingen in deze te ver wachten zijn. ssurnis

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1