DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1975 i(\ Bankreknr: 13.87.93.867 Nr: 12 Redaktieadres: Horsterweg kj-c 21-maart-1975 PAR0CHIE-N7'"JWS. De Goede Week Misdienaars: Wil en Mart Vollenberg Jos Duijkers en Wil Friezen Hoogmis: Bennie Wismans en Arie Seijkens. Zaterdag: Palmzondag Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur: Hendrik Dinghs 8.00 uur: Peter Janssen, Bernardina Emonts en zoon Pierre 10.00 uur: Hoogmis met Palmwijding jrd. Rambags-KuijpersJoh. 8.00 uur: Josephina Seijkens-Collin 20.00 uur: Boeteviering (als voorbereiding op Pasen.) 8.00 uur: overt, fam. Hulsen 11.IS uur: Schoolmis (^,5 en 6de klas) Ter ere van O.L.Vrouw. 20.00 uur: Boeteviering (als voorbereiding op Pasen) 8.00 uur: Gezinsmis (int. Offeraars) Witte Donderdag 20.00 uur: Plechtige Avondviering. Int. P.Steeghs-Litjens-Henckens Goede Vrijdag 15.00 uur: Viering voor de schooljeugd. 20.00 uur: Viering van het lijden en dood van de Heer. Paaszaterdag 20.00 uur: Paasnachtviering. Petronella Classens-Rongen. Mededeling. 1. Zondag Palmzondag en op Paaszondag is er achter in de kerk gelegenheid om Uw offer voor de Vastenactie te verwezenlijken. Noord-Limburg heeft enkele projecten op zich genomen. Laten we ons in deze tijd iets ontzeggen om anderen te helpen. Graag heel bijzonder aanbevolen. Opbrengst eerste ronde ^02,9^. 2. Het H.Vormsel zal in onze parochie worden toegediend op zondag 13 april onder de Hoogmis van 10.00 uur. Voor de ouders der Vormelingen is een ouder avond gepland in zaal Rongen te Oirlo op woensdagavond 2 april samen met de parochie Oirlo. Wilt U deze avond nu reeds reserveren? RABO-BANK: I.v.m. Goede Vrijdag zijn deze dag onze kantoren gesloten. De avondzitting is op donderdagavond. he ssEfins 4

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1