DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 Bankreknr13.87.93.867 Redaktieadres: Horsterweg A3-c Nr: 11 lA-maart-1975 PAROCHIE-NIEUWS Week van lfJ-22 maart Misdienaars: Peter Philipsen en John Verstegen Bennie Wismans en Arie Seijkens Hoogmis: Jac Classens en Henk Vollenberg. VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD. Zaterdag: 19.00 uur: Elisabeth van Rhee-Drabbels Zondag: 8.00 uur: Petronella Philipsen 10.00 uur: Voor levende en overleden leden van de Veeverzekering Maandag: 8.00 uur: ovwrl. fam. van de Sterren (^5 Binsdag: 8.00 uur: overl. fam. Vousten- v.d. Voort Woensdag: Bruidegom van Maria 8.00 uur: Gezinsmis (int.Offeraars.) Donderdag: 8.00 uur: overl. fam. Dinghs-Friezen. Vrijdag: 8.00 uur: overl. fam. Tielen-Smits. Zaterdag: 19.00 uur: Hendrik Dinghs. 1. Donderdagavond repetitie van het Kerkelijk zangkoor. 2. Heeft U aan de Vastenoffer gedacht? Zaterdag en zondag weer gelegenheid achter in de kerk om het af te dragen. Laten we"samen bouwen". Hartelijk~dank- REDAKTI0NIEL. Vanaf vandaag zitten v~. Uw berichten weer tot een "Schans" te bundelen in het gebruw van de L.L.T.B. "Den-Bond". Bij noodgevallen zijn we vanaf half 7 telefonisch bereikbaar. 2. 2. 9" BERLIJNSE JEUGD ZOEKT VAKANTIE-ADRESSEN. Pax Christi Kinderhulp (5 jaar bestaand) nodigt enige honderden gezinnen uit West-Berlijnse kinderen de gelegenheid te geven échte vakantie te beleven in ons land. DE sanfins '4

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1