-BE SSEF11S- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 Redaktiadres: Horsterweg kji-c Bankreknr: 13»87.93.867. Nr: 10 7-maart-1975 VASTENAKTIE 1975 De jaarlijkse zakjes voor Uw bijdrage voor de Vastenaktie worden vandaag bij U thuis bezorgd. We doen dit jaar een beroep op U ten behoeven van de ontwikkelingsprojecten in Indonesië en Papua Nieuw Guinea. De dekenaten van Noord-Limburg hebben deze dit jaar op hun programma staan. We hopen op een royale bijdrage voor deze projecten. De zakjes gelieve men iri daarvoor in de kerk geplaatste bus te deponeren. We zullen onze aktie in twee ro"den doen. Nu is de eerste ronde. Met Pasen de tweede ronde. Bij voorbaat reeds dank voor Uw royale gift voor de mensen in Indonesië en Papua Nieuw Guinea, die deze bijdrage echt nodig hebben. Pastoor. PARCHIE-NIEUWS Week van 8-15 maart Misdienaars: Henk Strijbos en Frank Weijs Jac Classens en Henk Vollenberg Hoogmis: Wil en Mart Vollenberg. Zaterdag Zondag: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 19.00 Vierde 8.00 10.00 8.00 8,00 8.00 8.00 8,00 19.00 uur: jrd. Lei Heidens zondag in de veertigdagentijd jrd. Pierre Janssen overl. fam.- Duijkers- van de. .Ven overl. fam. Verhoeven-Houben Josephina Seijkens-Collin Gezinsmis (int. offeraars) Lei Geurts en Wilhelmina Linders. overl. fam. Tielen-Smits. 1. Zondag en zaterdag gelegenheid voor het Vastenoffer (eerste ronde) 2. Donderdagavond repetitie van het Kerkelijk zangkoor. 3. om uur -^s er ouderavond voor de ouders van de eerste communicanten. We hopen dat iedereen zal komen naar Café Hezen-Kuijpers

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1