I Redaktieadres: Horsterweg k3-c Bankreknr: 13,87«93«867 Nr8 21-02-197^ PAROCHIE-NIEUWS. Week van 22 febr. tot 1 maart f Misdienaars: Bennie ïilismans en Arie Seijkens Peter Philipsen en John Verstegen Hoogmis: Henk Strijbos en Frank Weijs. Tweede zondag_in de Veertigdagentijd» Zaterdag: 19.00 uur: Hendrik Dinghs Zondag: 8.00 uur: jrd. Anna Gert. Philipsen 10.00 uur: Antoon Dinghs en Wilhelmina Kemmelings. 8.00 uur: overl. fam„ Verhoeven-Hoeben 8.00 uur: overl. fam. Kunen-Herraans 8.00 uur: Gezinsmis int.offeraars) 8.00 uur: Lei Geurts en Wilhelmina Linders. 8.00 uur: jrd. Jac. Heidens-Schouten 19.00 uur: Hendrik Philipsen- Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Nota: Donderdagavond repetitie Kerkelijk Zangkoor, Donderdag 6 maart 2 uur_café Hezen^bijeenkomst gegadigden voor bejaardenwonin gen. Gegadigden zijn'^die zich opgegeven hebben en zij die interesse hebben. Leeftijd om in aanmerking te komen vanaf 60 jaar. Duidelijk dus^al bent U geen 65 vanaf 60 jaar komt U in aanmerking. Er worden hier minimaal k woningen gebouwdl! De Heer de Klerk van woningvereniging St.Oda komt en en ander uit de doeken doen. De Dorpsraad. K. J.3. Zaterdag 22 februari club voor de Hillibillies van 2 tot uur. De Leidsters. TE KOOP: KRIELHENNEN EN HANEN en k WITTE DUIVEN MVollenberg Roffert 10 Tel: 509- -j I sow fins DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekbud 1975

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1