1 RedaktieadresHorsterweg kji-c Bankreknr: 13.» 87.93» 867» Nr.: 7 14-02-1975 Mededeling RABO-BANK Ingeslot-ra bij de "Schans" treft U een folder aan, waarin een zesdaagse reis naar het Zwarte Woud wordt omschreven, welke reis door de Rabo-Bank in de Regio Venraij wordt georganiseerd. Liefhebbers voor deze unieke reis van 6 dagen, wordt aangeraden zich zo spoe dig mogelijk te melden bij de Rabo-Bank. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Door spoedige aanmelding voorkomt U mogelijk een teleurstelling dat de reis zou zijn volgeboekt. Nadere inlichtingen bij de Rabo-Bank. VARKENS-STUDIECLUB De vastgestelde bij enkomst van 20 februari gaat niet_ door, nader bericht volgt. Het Bestuur. TE KOOP: GERSTE STRO R.Vollenberg Horsterv/eg 20 Castenraij TE KOOP: CHAMPIGNONMEST, kan bezorgd worden. j7DÜI"êrs~HÖr ster weg 35 tel: 5^3 L.V.B. Hartelijk dan kaan alle dames die carnavals-maandag meegeholpen hebben om de dorstige "Knuppels" te laven, menig vaatje is omgekiept. !?censdagl9 februari is onze feestavond in het patronaat, om 19 30 uur wordt U allen verwacht Gaarne zouden wij zien dat voor de loterij de prijsjes door onze leden bijeen worden gebracht. -[ie satans DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1