HE SBEflflS 7 1 t b binq Je ui gdprins&n hal DORPS BLAD VOOR CASTENRAY 1975 jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad Redaktieadres: Horsterweg kj>-c Banreknr: 13.87.93*867 Nr: 5 31 jan. 1975 PAROCHIE-NIEUWS Week van 1-8 _februari Misdienaars: Beter Philipsen en John Verstegen Bennie Wismans en hrie Seijkens. Hoogmis: Jac Classens en Henk Vollenberg. Feest van Maria Lichtmis Zaterdag: 19*00 uur: Hendrik Philpsen Zondag: 8,00 uur: =Peter Janssen, Bernardina Emonts en zoon Pierre 10.00 uur: Jrd. Willem Classens en Petronella Rongen. Zaterdag en zondag preekt Pater Weijs voor zijn missie De hoogmis is een plechtige dienst bij gelegeheid van het zilveren Priester feest van Pater Weijs. Na de Hoogmis in de kerk gelegenheid om de jubilaris te felaiciteren Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 7.30 uur: Ter ere van O.L.Vrouw v. Alt, Bijstand. 8.00 uur: Jan Willems-• - 8.00 uur: Gezinsmis (int. Offeraars) 7.30 uur: Overl Fam. Ku' nen-Hermans Eerste vrijdag van de maand H.Hart. 8.00 uur: Overl. Fam. Tielen-Smits. 19.00 uur: Overl. Fam. Vullings-Dinghs. VANAVOND VANAVOND Vanavond buutavond met een keigoed programma. Dit hebt U natuurlijk thuis al doorgelezen Om U te overtuigen dat r kunt lachenkunnen we alleen als U in de zaal komt zien en horen!Tot Dan! Bedienende vereniging is "De Doel" of tewel "De Batavieren". De leden van de carnavalsvereniging 7-30 uur in de zaal bijeenkomen. Verdere mededelingen zie elders. Veel plezier "De schanseknup pels" MORGEN ZATERDAG 1 FEB. Wie wordt er in 1975 JEUGDPRINS?????? Ouders en belangstellenden zijn welkom na 9 uur. Muziek: John Lou Trio. Aanvang tussen 7.30 en 8 uur. Komt allen! Jeugdbestuur carnaval. V/

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1