I BE SBEBBS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekiud 1975 Redaktieadres: Horsterweg 4-3-c t Bankreknr: 13.87.93.867 Nr: 4 24-1-1975 PAROCHIE-NIEUWS Week van 25-1 febr. Misdienaars: Henk Strijbos en Frank Weijs. Jac.Classens en Henk Vollenberg Hoogmis: Wil en Mart Vollenberg Derde zondag door het ^aar. Zaterdag; 19.00 uur: jrd. Martin Wismans Zondag: 8.00 uur: Petronella Fhilipsen 10.00 uur: jrd. Leonard. Peèters-Spreeuwenberg Maandag: 7«30 uur: overl. fam Verhoeven-Hoeben Dinsdag: 8.00 uur: overl, ouders Dinghs van de Beuken. Woensdag: 8.00 uur: gezinsmis (int. offeraars) Donderdag: 7«30 uur: Lei Geurts en Wilhelmina Linders Vrijdag: 8.00 uur: overl. fam.van Dijk Zaterdag: 19.00 uufc: Hendrik Philipsen. Donderdagavond repetitie Kerkl.Zangkoor. VANAVONDVANAVOND Gehuwd-Verkleed-Gekostumeerd-Opgedoft-Of zoiets! Zorg dat je om 8 uur een babijsit in huis zeker niet missen??? Verzorgende vereniging is: S.V.Castenraij Zorg dat je om 8 uur een babijsit in huisjiebt, want dit bal wilt U toch zeker niet missen??? Bijeenkomst vereniging: bij V.Rhee om 7-30 uur. De carnavalsvereniging hoopt dat alles naar wens zal verlopen en dat U een zeer gezellig avond zult hebben. De schanseknuppels,

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1