-[IE SBUflflS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3-^ kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 197&5 RedaktieadresHorsterweg kji.c Nr. 1 H Bankreknr.: 13.87.93»367 3-1-1975 DE MEDEWERKERS AAN DE SCHANS WENSEN ALLE INWONERS VAN CASTENRAY EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG PAROCHIE-NIEUWS Week van A-11 jan. Misdienaars: Jac Classens en Henk Vollenberg Henk Strijbos en Frank Weijs Hoogmis Feest van Zaterdag: Zondag Jos Duijkers en Wil Friezen 19.00 uur: 8.00 uur: 10.00 uur: de Openbaring des Heren: Driekoningen overl. fam. Cremers-Wismans Ter ere van O.L.Vrouw zlg. Willem en Lamberdina Friezen Eerste zondag van de maand. Bijzondere collecte voor onze eigen kerk. Wilt U hierbij speciaal denken aan de hoge onkosten van het verwarmen der kerk. overl. fam. Verhoeven-Hoeben Ter ere van O.L.Vrouw Gezinsmis (int. offeraars) overl. fam. Strijbos-Strijbos overl. Fam. Tielen-Smits overl. fam. Vullings-Dinghs Maandag: 7. .30 uur: Dinsdag: 8. ,00 uur: Woensdag: 8. ,00 uur: Donderdag: 7. .30 uur Vrijdag: 8. ,00 uur Zaterdag: 19. ,00 uur Oostpriesterhulp Op dinsdag 1A januari a.s zal de Kapelwagen van Kerk in nood- Oostpriesterhulp in onze parochie komen van 10.00 uur tot 12.30 uur Er is dan gelegenheid om kleding, die gebruikt is en nog goed bruikbaar is, daar af te leveren voor hulp achter het ijzeren gordijn. Om een en ander gemakkelijk te maken willen we proberen om zaterdag 11 jan. een rondgang te maken door de parochie om dan alvast een inzameling te houden, we kunnen ons n.l. voorstellen dat op die dinsdag niet iedereen

Castenrays dorpsblad De Schans | 1975 | | pagina 1