BE SBHfllS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY i jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 Redaktieadres: Horsterweg '+3-c Nr: 9-3 Bankreknr13.87.93.86713-12-'7^ PAROCHIE-NIEUWS Week van 19--21 december Misdienaars: Henk Strijbos en Frank Weijs Jac Classens en Henk Vollenberg Hoogmis Wil en Mart Vollenberg. Derde zondag van de advent Zaterdag: 19.00 uur Maria Cox-Janssen v.w. de buurt Zondag: 8.00 uur: Peter Janssen-Bernardina Emonts en zoon Pierre 10.00 uur jrd. Piet en Petronella Philipsen Maandag: 7.30 uur: overl. fam. Verhoeven-Houben Dinsdag: 8.00 uur overl. fam. Friezen-Friezen Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 7.30 uur: overl. fam. Strijbos-Friezen Vrijdag: 8.00 uur: overl. fam. Smits-Friezen 19.00 uur: Boeteviering als voorbereiding op kerstmis. Aansluitend H.Mis. overl. fam. Seijkens-Collin. Zaterdag: 19.00 uur Jrd. Wilhelmina Willemse-Linders als inleiding van deze dienst een boeteviering als voorbereiding op kerstmis. TUINBOUW/VERENIGING Voor beëindiging van het boekjaar op 31 dec. vragen wij weer,alle kisten die U niet in gebruik hebt, deze op de loods in te leveren. Kisten die U nog in gebruik hebt, hier opgave van dóen voor 31 dec, denk aan de huur na duur Kisten waarvan geen opgave is gedaan voor 31 dec. 1 7't komen voor uitbetaling hiervan.niet meer in aanmerking. De secr. K.J.B. Zaterdag IA december club voor de Hillibillies van 2 tot 't uur. De Leidsters.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1