DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 Redaktieadres: Horsterweg A3-c Bankreknrx: 13.87.93«867c Nr: k2 6-12-7^ PAROCHIE-NIEUWS Week van 7-1^ november Misdienaars: Jps Duijkers en Wil Friezen Wil en Mart Vollenberg Hoogmis Peter Philipsen en John Verstegen» Tweede zondag van de advent. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 1900 uur: Overl» fam Wismans-Cleven 80OO uur: Jrd» overl. fam. Steeghs-Litjens-Henekens 10.00 uur: Zesw. dienst Maria Cox-Janssen 7.3O uur: Overl. fam. Tielen-Smits 8,00 uur: Overl. fam. Gellings-Verhoeven 8.00 uur: Gezinsmis (Int. Offeraars) 7.30 uur: Overl. fam. v.d.Sterren-Jenniskens. 8.00 uur: Overl. fam. Willemsen-Martens 19.00 uur: Maria Cox-Janssen v.w. de buurt- Donderdagavond: repetitie kerkelijk zangkoor. Wegens omstandigheden:zaterdag gesloten zondag om half zes geopend. Eet lekkere friet enz., bereid door: W. VAN RIJSWIJCK OIRLO. MEDEDELING VOORDE OUDERS VA*' DE KLEUTERSCHOOL Geachte Ouders, Vrijdag 6 december hebben de kinderen vrij. Maandag 9 december iets meebrengen wat ze van St.Nikol&as hebben gekregen,» Wilt U er», een beetje op toezien, dat dit niet het duurste, of kwetsbare speel goed is, want de andere kinderen willen er ook naar kijken en dat gebeurt meestal met ogen en handen. Met vriendelijke groeten de leidsters. VARKENS-STUDIECLUB Donderdag 12 december om 8 uur bij van Rhee, bijeenkomst van de studieclub. Spreker op deze avond zal zijn: Dhr. De Boer.afgevaardigden van Vemo onderwerp vemo Contracten en intergratie Trouwe opkomst wordt verwacht. Het bestuur, -de sownns-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1