i DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 Redaktieadres: Horsterweg 43-c Nr.: 41 Bankreknr: 13.87.93=867. 29-ll-'74» PAROCHIE-NIEUWS Week van 30-nov7 december, Misdienaars: 3ennie Wismans en irie Seijkens Peter Philipsen en John Vertsegen. Hoogmis: Henk Strijbos en Frank Weijs. Zonc'ag: Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Zondag eerst kerk. Mogen van de kerk. Eerste zondag van de maand, eerste zondag van de advent. 19.00 uur: jrd. overl. fata. Ewals-Rambags 8.00 uur: Pierre Janssen 10.00 uur: Maria Cóx-Janssen 7.30 uur: overl. fam. Friezen-Friezen 8.00 uur: overl. fam. Rei jndersWejcs 8.00 uur: Gezinsmis (int Oferaars.) 7.30 uur: overl. ouders Dinghs-Kemmelangs Feest van Sint Nicolaas 8.00 uur: Henricus v.d. Pasch-v.d. Homberg 19=00 uur: overl. fam. Wismans-Cleven. e zondag van de maand. Bijzonder aanbevolen collecte voor de eigen we speciaal offer vragen i.v.m. de kosten vanwege de verwarming Donderdagavond repetitie van het kerkelijk zangkoor. Blijven liggen is een witte sjaal, donderdag met kienavond. Gevonden: sjaal gestreept terug te bekomen bij J.ï«cken Lollebeekweg. Gevonden: Sterrenbeeld. Terug te bekomen bij Gerda Class«.ns Roffert 4. MEDEDELINGEN BASISSCHOOL Met ingang van de volgende week start men in de eerste klas met'.de bibliotheek. Gaarne zag ik(juffrouw van de eerste klas) dat de puders van de leerlingen hieraan meewerkten. Ik wil U dan ook wijzen op het nut van^het thuis lezen. Door veel oefening kunnen ze zich de leestechniek eigen maken. Het is fijn te constateren "Ze hebben het door" d.w.z., ze kunnen nieuwe woor den spellen, of woorden van letters vormen. 1 De kinderen zelf genieten ook van de leeskunst. r -at sataas-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1