-HE SBUfflflS- f DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 1700 uur weeksud 1974 .(Redaktiedres: Horsterweg A3-c Nr,: ^0 Bankreknr13.87„93„867. 22-11-'7^ PAROCHIE-NIEUWS Week van 23-30 november Misienaars: Jac Classens en Henk Vollenberg Henk Strijbos en Frank Weijs Hoogmis: Jos Duijkers en Wil Friezen. Féést van Chnistus Koningtvan het heeal. Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: V/oensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur: overl. fam. Duijkers-Wismans 8.00 uur: Uit dankbaarheid Bevrijding Castenraij. 10.00 uur: Maria Cox-Janssen. 7.30 uur: overl. fam. Verhoeven-Hoeben. 8.00 uur: Josephina Seijkens-Collin. 8.00 uur: Gezinsmis (int. Offeraars) 7.30 uur: Jan Willems. 8.00 uur: overl. fam. v.d. Sterren-Jenniskens. 19.00 uur: jrd. overl. fam. Ewals-Rambags Redaktioneel: Onze verontschuldigingen voor het vergeten van een omlijning enz. bij de huwelijks aankondiging Bruidspaar Vullings. - (Vorig week.) VOOR HET EERST INCASTENRAIJ DRIVE IN DISCOTHEEK" FASHION ZATERDAG-23N0VEMBER-197A GEMEENSCHAPSHUIS-CASTENRAIJ TOT ZIENS Donderdagavond repetitie kerkelijk zangkoor. De laatste week van November. Heeft U nog aan het onderhoud der graven gedacht? A Hil.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1