-[IE SBHF11S- f DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 Redaktieadres: Horsterweg ^3-c Nr: 39 Bankreknr: 13«87.93<>867 15-11-'7^ U Bent allen van harte welkom MORGENAVOND in het gemeenschapshuis. Muziek; John Lou Kwartet Tijdens dit bal treedt Prins Haij IV af. Zijn laatste prinselijke daden komt U toch ook bekijken???? Tot ziens in de zaal. PAROCHIE-NIEUWS Week van 16-23 november Misdienaars: Wil en Mart Vollenberg Jos Duijkers en Wil Friezen. Hoogmis: Bennie Wismans en Arie Seij.- kens Drieëndertigste zondag door het jaar. Zaterdag 19.00 uur: jrd. Antoon Roelofs. Zondag 8.00 uur: Peter Jansen, Bernardina Emonts en zoon Pierre. 10.00 uur: Maria Cox-Janssen. Maandag 7.30 uur jrd. overl. fam. Heldens-Driessen. Dinsdag 8.00 uur overl. fam„ Donders. Woensdag 8,00 uur Gezinsmis '(int. Offeraars.) Donderdag 7.30 uur overl. fam. Reijnders-Weijs. Vrijdag Feest van St.Cecilia. 8.00 uur Mart Philipsen 19.30 uur Hoogmis t.e.v. St. Cecilia. Zang verzorgd door Dames en Herenkoor. Zaterdag 19.00 uur: Overl. fam. Duijkers-Wismans VARKENS- STUDIECLUB. Donderdag 21 november 8.00 uur bijeenkomst in café Kuijpers. Spreker de Heer van Weile. Onderwerp: klimaat-beheersing ventilatie verwarming enz. Het Bestuur. •*r r

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1