BE SSEFinS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 0 Redaktieadres: Horsterweg ^3-c Bankreknr: 13.87.93.867. Nr: 38 8-11-»?^ PAROCHIE-NIEUWS Week van 9-16 november» Misdienaars: Peter Philipsen en John Verstegen Bennie Wisraans en Arie Seijkens Hoogmis Jac Classens en Henk Vollenberg. Willibrord zondag Zaterdag: 19.00 uur Hendrik Dinghs Zondag 8.00 uur: Pastoor Richard Verheggen 10.00 uur: Maria Cox-Jansen Maandag H.Martinus 7.30 uur: Overl. Fam» Verhoeven-Hoeben Dinsdag 8.00 uur Bijz. Int. (W) Woensdag: 8.00 uur: Gezinsmis (int. Offeraars) Donderdag: 7.30 uur: Overl. Fam. Rambags-Cleven Vrijdag 8.00 uur: Overl. Fam. Emonts-Geurts 13.00 uur: PI. Huwelijksdienst Bruidspaar Zeger Smits-Seegers. 1. Donderdagavond: repetitie kerkelijk zangkoor 20.00 uur. 2. iv'ogen we nog herinneren aan de ondërhouö der graven. TE KOOP: UIEN, dagelijks verkrijgbaar. telf0it787-282 CUSTERS-OIRLO Mededeling KLEUTER EN BASISSCHOOL Aan de kleuters is deze week een brief voor de ouders meegegeven, waarin deze worden uitgenodigd tot het bijwonen van de ouderavond, die op woensdag a.s. (13 november) om kwart voor acht in de kleuterschool gehouden wordt. De Heer Reterq (vertegenwoordiger van de schoocentrale) zal komen spreken over speelgoed, (een onderwerp wat vooral in de komende weken volop in de be langstelling staat) en een hoeveelheid materialen meebrengen.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1