[IE KBHflflS- I DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 Redaktieadres: Horsterweg bj>-c Bankreknr: IJ.87.93*867 Nr: 37 1 november-/7^ PAROCHIE CASTENRAIJ Week van 2-9- november Misdienaars: Henk Strijbos en Frank We ijs Jac Classens en Henk Vollenberg. Hoogmis: Wil en Mart Vollenberg. Hoogfeest van.. Allerheiligen. Zaterdag: Zondag Maandag Dinsdag Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur Lei Heidens 18.00 uur overl. fam. Tiel n-Janssen 10.00 uur:Maria Cox Janssen Eerste zondag van de maand. Speciale collecte voor onze eigen kerk. 15.00 uur Aleerzielenherdenking en processie naar het kerkhof. Gedachtenis van alle overledenen 7.30 uur overl. fam. Emonts-Geurts 8„00 uur jrd. Jos Willeinse 8.00 uur gezinsmis Feest van St.Sillebrord. 7.30 uur overl. fam. Tielen-Smits 8.00 uur jrd. overl. fam. Strijbos-Baltussen. 19.00 uur Hendrik DSinghs. Deze v/eek zql er met anjerloten rond gegaan worden. Anjerloterij Limburg. KLEUTERSCHOOL Op vrijdag 1 november is er weer schoolradio voor de oudste kleuters (klas van Juffrouw Riet) De schoolradio zendt uit op hilversum 1 van 9.k0 tot 10.00 uur. (Dit voor degene die mee willen luisteren) Deze keer gaat £iet over de dierenarts. De Leidsters. Oudercomité- Naar aanleiding van de stemming onder de ouders van cfe schoolgaande kinderen over de mogelijke leden van het oudercomité is het definitieve oudercomité samengesteld.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1