DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 Redaktieadres: Hortserweg kj>-c Nr: 36 Bankreknr: 13.87.93.86.7. 25 oktober-/7^ PAROCHIE-NIEUWS Week van 26 oktober- 2 november Misdienaars: Jos Duijkers en Wil Friezen Êeter Philipsen en ^ohn Verstegen Hoogmis. Wil en Mart Vollen berg Zondag: 30e zondag door het jaar. Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur jrd. Jos Jennis$ens 8.00 uur Pierre Janssen 10.00 uur Zesw. dienst Theod. Kemmelings $.30 uur jrd. Math. Dinghs 8.00 uur Pastoor Schreurs 8.00 uur Gezinsmis (int. Offeraars) 7.30 uur Ter ere van O.L.Vrouw. Eer- ste vrijdag van de maand. Allerheiligen. 8.00 uur overl. Fam. Verhoeven-Houben. 19.00 uur voor de overledenen.Boeteviering Allerzielen 19.00 uur Lei Heidens. - Donderdagavond 20.00 uur repetitie kerkelijk zangkoor. - Het feest van Allerheiligen wordt gevierd op zondag 3 november. - Vrijdagavond 19.00 uur avondmis voorafgegaan door een boeteviering als voor bereiding op Allerheiligen en allerzielen. - Geld voor onderhoud van (Se graven kanjaan de Pastorie worden afgedragen. Dubbelgraf: f 3? 50 Enkelgraf: f 2,50.' Wilt U zo goed zijn dit in de november te voldoen. TE KOOP r-'.# Jonge Herderhondjes bij: Jack en Bennie Wismans Oirlose Heide 1. HE sBUfins

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1