]E SBHfUS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY tp qnn *yl F" jaargang nr.3. kopij binnen voor wöënsdag 17.00 uur weekblad 1974 H Redaktieadres: Horsterweg kj>-c Bankreknr: 13.87-93«86.7» Nr.: 35 l8 oktober-/?^ c Morgenavond 19 oktober In het patronaat Ten bate van Jeugd en Gemeenschapshuis Castenraij Orkest: The Joy Riders "a A'I 0| Aanvang: acht uur o °T J Na veel spanning ben ik aangekomen in Lourenco-Marques Wij vertrokken om 1 uur 's nachts uit Brussel. Na 8 uur vliegen aankomst in Kinhassa, Zaïre. De Afrikanen hier ?.,i jn na tien jaar goed vooruitgegaan» Alles,bijna, op het vliegveld werd door de zwarten gedaan, tot het werk der piloten toe. Van hieruit ging liet naar Johannesburg, Z.Afrika. 's Middags om 3 uur aankomst. De berichten over Mocambique waren niet mooi en zeer verward. Het werd een zware beslissing om er heen te gaan. Steeds berichten dat het vliegtuig in L.Marques niet kon opstijgen door de sol- 4 daten. Intussen maar wachten en gruwel-verhalen aanhoten. !Er werd gezegd dat hele wijken in puin lagen en dat er honderden doden waren in L.Marques. Om 20.00 uur kwamen vliegtuigen met blanken die gevluplit -waren, met weer' gruwe lijke verhalen. De gezagvoerder vertelde dat wij daar militaire begeleiding kregen. Met die "verzekering" zijn we dan vertrokken.(mte lood ©n de schoenen, want een held ben ik niet.) -j v L V

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1