-DIE SSEflflS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 Redaktieadres: Horsterweg kj-c Castenraij Bankreknr: 13.87.93.86.7. Nr34 11 oktober 197^ PAROCHIE CAS3BENRAIJ Misdienaars: Jac Classens en Henk Vollenberg Henk Strijbos en Frank Weijs Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: 19.00 uur: Hendrik Dinghs 28e zondag'door het jaar. 8.00 uur: Petronella Philissen 10.00 uur: Theod. Kemmelings 7.30 uur: overl. Fam Verhoeven-Houben 8.00 uur: overl. fam. Hulsen 8.00 uur: gezinsmis (Int. Offeraars) 7.30 uur: Bijz. int. (T.) Geen Vroegmis 15.30 uur: PI. dankdienst bij gel. van Zilverenhuwlijksfeest Pingen Roelofs. Zaterdag: 19.00 uur: 19. jrd. Fransica Roelofs Keijzers. Donderdagavond 20.00 uur repetitie Kerkelijk zangkoor. Nationale koliekten geestelijk gehandicapten. De oudervereniging voor het zorgenkind afd: Venraij vestigt de aandacht op bovengenoemde kollekte, die dit jaar ip het hele land worden gehouden. In de week van Ik tot 19 oktober- Wij weten allen dat we het leven van onze zorgen kinderen niet kompleet kunnen maken met geld, maar we zijn er ons wel van'bewnfet dat we wel veel voor hen kunnen doen, wat hun .levensvreugde kan verhogen. Er zijn in Nederland veel diensten voor maatschappelijk werk. Dagelijks zijn er enige honderden mensen op pad om onze gehandicapten te adviseren en te be geleiden. Veel scholen voor aangepast onderwijs, internaten en dagverblijven houden zich bezig met onze zorgekinderen. We moeten zelf echter nog veel ondernemen om hun leven gelukkig te maken. Denk eens aan vakantie kampen, vrijetijdsbestedingen, dagtrips, aangepaste sport, speelmateriaal, muziekinstallaties, vooral voor tehuizen, en nog zo veel andere artikelen. V

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1