-DIE S3HR11S- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 Redaktieadress Horsterujeg 43-c Nr. s 32 Bankreknr.13.87.93.86.7 27 september 1974 PAROCHIE-NIEUWS Week van 28 sept - 5 okt. misdienaarss Peter Philipsen en 3ohn Versteegen Bennie UJismans en Arie Seykens Hoogmis; 3ac Classens en Henk Vollenberg Zaterdag s 19,00 uur Francisca Roelofs~ïf3eysers Zondag s 8.00 uur Petronella Philipsen IU.00 uur Theod. Kemmelings maandag 7,30 uur Overl. Fam. Verhoeven-Houben Dinsdag s 8,00 uur Ooh, d.d. Eindt-Cox Woensdag s 8.00 uur Gezinsmis (int. Offeraars) Donderdag 7,30 uur T.E.V, 0.L, Vrouw H.Hart Vrijdag s Ee^ rste vrijdag bijzonder toegewijd aan de devotie tot 't Hart 8,00 uur Overl, Fam Strijbos-Kemmslings Zaterdag 19,00 uur Leon Classens-Hendriks-Voermans Donderdagavond om 20,00 uur repetitie Kerkelijk zangkoor. stichting Oeuqd en Gemeenschapshuis Castenray Zoals U in het Dagblad hebt kunnen lezen wordt volgende week dinsdag de subsidie aanvraag voor ons patronaat aan B en Ui voorgelegd in de raads vergadering, Dat U dit in eerste instantie uit de krant verneemt komt hierdoor^ dat de pers van dit feit nog eerder op de hoogte was dan de betrokkenen zelf. Tot nog toe (sedert de oprichting van de Stichting) waren we er niet in geslaagdde subsidie aanvraag in de raadvergadering voorgelegd te krijgen.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1