-2- Vervolg brief van Br.Philipsen. (flaar voor ik er mee begin mil ik nog even terug komen op de preek en de inzameling die mij op 11 augustus gehouden hebben. Het is voor mij een gemeldige ervaring gemeest te zien, hoe do Castenrayse mensen achter hun missionarissen staan. Het heeft me meer moed gegeven om met nieume kracht aan mijn moeilijke tijd te beginnen. (flensen, het mas gemeldig, ook allen die mij geholpen hebben heel hartelijk dank. Voor al al ook aan een grote (flissievriend, de Pastoor, HJat is fflacambique? (rtocambique is een land dat 24 keer zo groot is als Nederland met als bevolking 6.000,000. zmarte en 250,000 blanke inmoners. Sinds 5 eeurnen zitten hier de Portugezen, die het toen als hun kolonie beschoumden (en hoelang nog beschouwd) lüaar bestaan nu de mensen van? Hoofdzakelijk van Landboim en Veeteeelt. Velenhebbcn ook koeien, met een speciale intentie, omdat het dikwijls een betaalmiddel isonschrik niet, hun aanstaande bruid te kopen. Dat klinkt misschien raar in onze oren, met onze Eurapeese cultuur, lïlaor voor hun heel gewoon. In ons geld komt zo'n bruid al gauw op zo'n 400,—, Als je echter oen knappe wilt, betaal je meer, al naar gelang, betaal je van 700 tot 800 guldon. Hier in Castenraij zijn er ook wel bij die meer waard zijn! 1 lilij zullen de laatste zijn om dit cultuur—historie gebruik af te schaffen, omdat je dan veel misbruiken in de hand zou werken. Door deze koop is de vrouw niet overgeleverd aan de willekeur van de Vader, mat vroe ger mei het geval was, maar nu na een zeker ontwikkeling, is die willekeur tochvwel enigzins verloden tijd. De kopp van zo'n vrouw gaat toch wel op een discrete manier, Dat gaat als volgt: Op de afgesproken dag komen de familieleden van del.bruid en de Bruidegom tesamen in dd clan van de vrouw. fïlen neemt dan plaats, iedere familie in een aparte hut, op zekere afstand, zodat ze elkaar niet zien. Een middelaar loopt dan steeds van hut tot hut om het volgende bod weer te brengen., totdat het akkoord bereikt is. Hierna komen allen wyer om feest te vieren en de overeenkomst tebezegelen. Als de loboio (bruidsschat) betaald is, wordt de bruiloftsdag vastgesteld. Een bijzonderheid is dan nog dat de bruid op de huwelijks dag niet mag lachen en steeds bloedemstig moet blijven, UJaarom? UJel, het zou een teken zijn dat zij blij zou zijn ota hot ouderlijk huis te verlaten. Daarom moet zij daarvoor haar spijt laten blijken. Uit ervaring meet ik dat wij voorzichtig moeten zijn met ons oordëel, wejpt hun leven en cultuur is heel anders dan de onze, en die moeten respecteren. Beste Mensen, het is voor mij onmogelijk om U allen persoonlijk de afscheidshand te drukken. Een uitzondering maakt voor mij mijn Familie Bert en Rini en de kinderen. Tot ziens allen Br.Philipsen. De red. wenst Br.Philipsen goede reis en verder hom en zijn mensen veel geluk. Rilverenloino "DE EENDRACHT" Verleden zondag werd er in Sevenum een ponijco ncours gehouden bij gelegenheid van haar eerste lustrum. Wet dit concours werd tevens' het zomerseizoen afgesloten. Hiel heeft er op 15 sept. te UJanroij nog de N.K.B. Kampioensschappen wedstrijd plaats. In Sevenum behaalde onze ponijrui.ters mot het achttal de tweede prijs. Bij de ind. dressuur werden de volgende prijzen behaald: fflargriet Danssen vijfde prijs Peter Strijbos vijfde prijs Hannij UJismans derde prijs. Springen Cat-B Peter Strijbos zevende prijs. Prijwinnaars proficiat Komende zondag is er in Horst gelegenheid van het veertig jarig bestaan van de Hor ster ruiterclub een groot jubileumconcours. Hieraan zullen ook onze ruiters deelnemen.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1