BE SSHFUS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 Redaktieadres; Horsterweg 43-c Bankreknr: 13.87,93,86.7. Nr.s 28 30 augustus PAROCHIE-N IEUWS OVERBRUG DIE AFSTAND In het komende week-einde van 31 aug.-l sppt, vindt de jaarlijkse landelijkse fflivg- aktie plaats. Het zijn 323 missionarissen en eigenlancise krachten die een oplossing verwachten van hun vervoersprobleem, waardoor hun uierk nu ernstig gestagneerd wordt. Ze vragen onss Vervoer om hun dagelijks werk voor hun mensen te kunnen dêensj Dus om afstanden te overbruggen, zodat het isolement doorbroken kan worden, communicatie tot stand kan worden gebracht, het evangelie bekend gemaakt kan.worden. De missionarissen uit Noord-Limb: jg, die onze steunvragen, zijns Zuster Thecla Flëren in Cameroun Pater G.Aerts in Indonesia Pater Linssen in Kenija Zuster Henderson in lïlalawi Pater LU,Bos in Etiopië Wil de afstand naar de mensen in de ontwikkelingslanden verkleinen door een roijals gift aan de miva-Collecte. Pastoor. Parochie Castenrai.j Week van 31 aug.- 7 sept, misdienaars: Peter Philipsen en 3ohn Verstegen Bennei Wismans en Arie Seijkens Hoogmiss 3os Duijkers en Frqnk Weijs. Zaterdags 19.00 uur Fransica Roelofs-Keijsers Zondags 8,00 uur Ter ere van 0.L,Vrouw 10.00 uur Petronella Philipsen maandags 7.30 uur Overl, Fam Qerhoeven-Houben. Dinsdag: 7.30 uur Lei Geurts-Ulilhelmina Linders Woensdag: 7.30 uur Gezinsmis (Int.Offeraars) Donderdag: 7.30 uur Hub Frederiks Vrijdag: Eerste vrijdag van de maand, bijzonder gewijd aan de devotie tot het H.Hart 7.30 Overl, fam. Verhmeven-Geurts Zaterdag: 19.00 uur Hendrik Dinghs, i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1