HE SBUflflS- 1 DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 Redaktieadress Horsterweg 43 c Bankrek.: nr.: 13,87,93,06.7 Nr.s 27 23 augustus 1974 K E R ra I S K E R lïl I S t.b.v, de Voetbalvereniging Zaterdag en maandag Zondag 19,30 uur 18,30 uur Tflxxy^k THE MIXED STARS ■7 In het Semeenschapshuis KERMIS K-E R M I S PAROCHIE-NIEUWS Week van 24-31 augustus Misdienaars s Willie en Mart Vollenberg Dos Duykers en Frank Weijs Hoogmis: Dac Classens en Henk Vollenberg Zaterdag: 19,00 3rd, Truus Kuypers Zondag: 8,00 Ter ere van O.L.Vrouiu 10,00 3rd. overl, fam, Friezen-Friezen Maandag: 10.00 Dosophina Seykens-Collin Dinsdags 10,00 3an Willems

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1