[IE SBHflfIS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1974 Redaktieadres:Horsterweg 43-c Bankrek.: nr.; 13,87.93,86,7, Nr.; 26 16 augustus-'74 Ziezo daar zijn uie dan weer met onze wekelijkse gebundelde tot'n Schans verwerk :te mededelingen van en Voor U, De schans kunnen we niet meer wegdenken in onze gemeenschap. Het gemis tijdens de vakantie was voelbaar. Achteraf hadden we toch eerder moe"Jen beginnen. Volgende jaar zullen we voor het rondbrengen een oplos sing zoeken. Vergeef ons dus deze "fout". Wat de inhoud van de Schans betreft blijft alles hetzelfde. Advertentie van ƒ15,- 10,7,50 5,2,50 al naar gelang de grootte. Familieberichten 2,50. Ingezonden stukken (mits ondertekend en het dorp aangaande zijn nbg steeds welkom. Brieven van onze missionarissen zijn gratis en ook heel welkom. We ho- pen^voordat broeder Philpsen vertrekt, nog eens aandacht aan het missiewerk van hem' kunnen besteden) De kinderen van klas 6 zullen hun best weer doen om de Schans netjes in Uw briev enbus te stoppen, want ook dank zij hrn "draait"de Schans, Verder zullen wij er voor zorgen om allei- wat U belangrijk vindt onder de mensen te brengen. Helpt IJ ons aan berichten (op tijd Liefst) dan wordt en blijft de Schans onmisbaar» Red: Gerda typiste Piet Stencilman Ger Red,man. PAROCHIE-NIEUWS Week van 17-24 augustus Misdienaars: Hoogmis; Zaterdag: Zondag: Henk Strijbos en Willie Friessen Peter Philpsen en Dohn Verstegen. Henk Vollenberg en 3ac Classens 19.0D Hendrik Fhilipsen F eest van iïlaria tDn Hemelopneming 8,00 Mart. Dings-Cox 10,00 Hendr. van de Pasch aan de Homberg Maandag: 7,30 Ter ere van 0L Vrouw Dinsdag: 7.30 Lei Geurts en Wilhelmina Linders Woensdag: 7.30 Gezinsmis (int,Offeraars) Donderdag: 7.30 FransicalRoDlof s~Kedi jzers Vrijdag: 7.30 Petronella Philipsen Zaterdag: 19,00 Ter ere van 0L. Vrouw. Mededeling: Wegens omstandigheden a.s, W. van Rijswijck Oirlo zondag om 6,00 uur fritekraam geopend. FRITURE FRITURE van van RIOSWIDCK IS L E K K E RJ v

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1