♦snmmm *rr REDAKTIONGEL lUilt U er steeds aan denken dat ws het kopij graag binnen hebben voor 5.uur 's woensdagsmiddags. UJe tijpen niet meer elke keer in het gebouw van de L.L.T.B., dus bellen is niet steeds mogelijk» De Zaak van: G. van iïlEIDEL gesloten wegens vakantie tot de 23ste .juni GEVRAAGD: AARDBEIENPLUKKERS(STERS) Perceel gelegen aan de Kreuzelweg. Keizers Kreuzelweg 27. Horst TRIM iïlEE Elke donderdag vanaf half 8 tot half 9 Telf04787-603 TRIM ÏÏ1EÊJ 3EUQDNATÜURÜ1ACHTER5 Denken jullie aan de zonnepitten. Koester ze goed dan groeien ze ook goedj Veel Succes, BRUIDSPAAR SARIS-DRfIGGEN Nogmaals van harte gefeliciteerd en vele gelukkige jaren samen. UJenst U de redaktie (ex. Collega's) Gerda Classens P.Emonts G.Raaijmakers Bertie Smulders en JAK <Tan Jacobs trouwen op 21 juni 1974 om 3 uur in de St. Josefkerk te America. *9eceptie half 7 tot half 8 Caeciliahof 2 Bondszaal te America. America. v

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 15