DIE SBEflflS I -- i DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 Bankreknr:13.87,93,86,7. 7 juni 1974 PAROCHIE-NIEUWS: Week van 8-15 mei 1974. f/lie-dienaars: 3ac Classens en Henk kollenberg 3ac en Bennie ll/ismans Hoogmis: 3an en Willie Vollenberg Zaterdag: 1900 uur: overl. fsm. Hermans-Louwers Zondag: Feest van de H.Drieëenheid collecte voor de Nederlandse missionarissen. S.OOuur: -j-fetronella Philipsen lO.OOuur: 3rd. Maria Geerts-Weijs maandag: 7.30uur: overl. fam. Tacken-Haegens Dinsdag 7.30t!ur: Hendrik Dinghs (v.uj Bejaarden) Woensdag: 7.3öuur: Gezinsmis (int.offeraars) Donderdag: 7.30uur: Tonij Dondrd-Uerlinden Vrijdag: Geen vroegmis 14,30uur: Plechtige Huu/lijksmis t.i.v. Bruidspaar Saris-Dröggen 15.30uur: PI.Dankdienst bij gel. van 40 jarig Huuilijksfeest F.Weijs- lüillemse. Zaterdag: 19,00uur: overl» fam. maes—Batera. V/ergeet zondag en zaterdag onze nederlandse missionarissen niet, Donderdagavönd repetitie kerkelijk zangkoor. TE KOOP: UJagentje voor achter fiets. en motorsproeier. Th.Strijbos Castenraijseiug 56 Telf:25Q -1 1

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1