[IE SSHFiraS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 Redak'~i uadres :Hordterweg 43c, J Nr.22 Bankrek.nr: 13.37.93.86.7 31 mei Ü74 PAROCHIE-NIEUWS Week van 1—18 juni misdienaars: Peter on Hunk Strijbos Dan en Willio Vollonberg Dos Duijkars en Pezer Philipsen Hoogmis Zaterdag: Zondag: maandag Dinsdag Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag 19,oo uur: Hendrik Dinghs Hoogfeest van Pinkestern 8.oo uur: Pierre Danssen lo.oo uur: Uit dankbaarheid. Do zang onder deze dient worctt verzorgd door het dameskoor=Heien.koor Tu/eede Pinksterdag. Diensten als op zondag, 8.oo uur: Gerard Philipsen lo.oo uur: Hendrik Philpsen jaardienst 7,3o uur: overl, fam K'inen van de Water 7.30 uur: oöorl. gezinsmis (iritigfiferaars 7,30 uur: overl, am Danssen-Puijn Eerste vrijdag toewijding aai het heilig hart. 7,30 uur: Ter ere van het heilig hart 19,00 uur: overl. fam. Hermans-Louwers Nota: 1. Zaterdag en zondag collecte voor de Nederlandse missionarissen 2, Donderdagavond 21.oo uur repetitie kerkelijk- en dames zangkoor RODE KRUIS CfllYlQAGNiF. r/logen mij er, U aai herinneren dat een dezer dagen de zakjes van het rode kruis huis aan huis worden opgehaald. Bij voorbaat hartelijk dankj Rode Kruis Afdeling Venraij. f K.3.B. Zonda9 lste Pinksterdag GROTE SPORTDAG te LEUNEN. Wij vertrokken s'morijens om precies tien min uten '.over negen aan de kerk. Wij gaan mot de fiets regenkleding-boterhammon en drinken meenemen. C 0m lo.oo uur is or voor alle deelneemsters een H.fïlis in hot gemeenschapshuis, f daarna gaan we naar het voetbalveld. Alle ouders zijn die dag van harte welkom, om ons aa>> to moedigen. Wij hopen dat het een sportieve dag wordt. D. Leiosters

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1