HE SSEFlflS s I DORPS BLAD VOOR CASTENRAY \j_ jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 BedaktieadresHorsterujeg 43c. Bankrek.nr,: 13.87,93.86.7. Nr. 21. 24 mei 1974, PAROCHIE-NIEUUJS: lileek van 25 mei - 1 juni 1974. misdienaars: Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag Zaterdag: Nota: Oac en Bennie UJismans. Dos Duykers en Peter Philipsen. Hoogmis: Sac Classens en Henk Vollenberg. 19.00 uur: Hendrik Dinghs. ÜJeek voor de Nederlandse Missionaris. 8.00 uur: overl, fam, Hulsen. 10.00 uur: Martin Arts. 7.30 uur: int. fam. Tielen - Dunesen» 7.30 uur: ter ere van O.L. Vrouw (K.). 7.30 uur: Gezinsmis int, offeraars), 7.30 uur: overl, fam, v.d. Sterren. 7.30 uur: ter ere van O.L. Vrouw v, 't H. Hart (K.). 19.00 uur: Hendrik Dinghs. 1. Deze week is de week van de Nederlandse Missionaris. Steunen we hen bijzonder docr on^ gebod. 2. Deze week is er noveen als voorbereiding op Pinksteren. 3. Donderdagavond om 21.00 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor, C0VEC0: a.s. vrijdag, 31 kringvergadering gemeenschapshuis rrei is er een cm 7.30 uur in het te IDsselsteynJ Hett ligt in onze bedoeling om bij voldoende deelname in Castenray nabij de Kerk, enkele semi-bungalows te bouwen. Indien U belangstelling mocht tonen in een dergelijke koopwoning verzoeker wij U kontakt op te nemen met ons voor nadere informatie. Gebr. Dinghs B.V., Lollebeekweg 11, CASTENRAY. tel.: 0 47 87 - 5 4 1

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1