UI SQUflflS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 Redaktieadres: Horsterweg 43c. Nr. 20. Gsnkrefc.nr.13.87. 93.86.7. 17 mei 1974, PA0OCHIE-NIEUWS: Week van 18 - 25 mei 1974. misdienaars: 0an en il/illie Uollenberg. Jac Clqssens en Henk Uollenbercj. Hoogmis: Peter en Henk Strijbos, Zaterdag! Zondag: maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag! Urijdag: Zaterdag; N.B.: 19,00 uur: Hendrik Dinghs. 8.00 uur: Ter ere van O.L. Urouw. 10.00 uur: Hoogmis in Tienrav - uit dankbaarheid. 7.30 uur: Maria Donders - Hoodemakers, 7.30 uur: overl. fam, Uerhoeven - Houben. Gsen vroegmis. 9,45 uur: H. mis voor de schoolkinderen bij gelegenheid van Wereldmissiedag der kinderen. 19.00 uur: Dosephina Seykens - Collin. Hemelvaart van de Heer. 8.00 uur: overl. fam. v.d. Sterren. 10,00 uur: Fransica Roelofs-Keijsers. 7,30 uur: overl. f-rn. Janssen - Puyn. 19.00 uur: Hendrik Dinghs. 1. Zondag in onze eigen kerk geen Hoogmis. Processie naar Tienray, luaar om 10 uur hoogmis is voor onze parochie. De zang wordt verzorgd door het dames- en herenkoor. Wil ieder op eigen gelegenheid naar Tienray gaan? We hopen op een goede deelname. 2. Woensdagavond en donderdag (Hemelvaart van de Heer) is er een kerkdeurcollecte voor onze misdienaars voor hun jaarlijkse uitstapje. Gaarne warm aanbevolen. 3. De ouderavond in verband met het H. Uormsel zal gehouden u/orden: Dinsdag a.s. om half acht in zaal Rongen te Oirlo. Onze parochie zal dat samen doen met de parochie Oirlo. Uan harte welkom. U:o:f: OIRLO - CASTENRAY v.d. L.L.T.B.: a.s. Donderdag 23 mei, Hemelvaartsdag, zal ons kantoor en maga zijn gesloten zijn. mogen wij U verzoeken met het afhalen en be stellen van produkten, hiermede rekening te willen houden.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1