[JE SSEfJlS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 jjl* Redaktieadres: Horstariueg 43c, Nr, 19, Bankrek.nr.: 13,87.93.86.7. 10 mei 1974. I' PAROCHIE-NIEUWS: UJeek van 11 - 18 mei 1974. misdienaars: los Duykers en Peter Philipsen. Peter en Henk Strijbos. Hoogmis: Oac en Bennie Wismans. Zaterdag: Zondag: lïlaandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag 19.00 uur: Hendrik Dinghs. Vierde zondag na Pasen. 8.00 uur: overl. fam. Henricus Smits - Fiézen. 10.00 uur: Hoogmis u/aaronder de kinderen de Eerste H. Communie doen. De voorste banken zijn gereserveerd voor de kindoren en hun ouders. Feest van de H. Servatius. 7,30 uur: Francisca Roelofs - Keijzers. Feest van de St. matthias, patroon van onze parochie, 7.30 uur: overl. fam. Keijzers - Hellegers. 7.30 uur: Gezinsmis (int. offeraars), 7.30 uur: overl. ram. v.d. Sterren. 7.30 uur: ter ere van 0.L, Vrouw. 13.30 uur: Huwelijksdienst Bruidspaar Pouiuels - Heidens. 19.00 uur: Hendrik Dinghs. Nota: maandagavond 21.00 uur repetitie van het Kerkelijk Zangkoor en Dameskoor, AARDGAS VOOR CASTENRAY: Binnenkort zal Limagas N.V. aanvangen met de aanleg van een gasleidingnet in Castenray. Om de bewoners nu reeds in de gelegenheid te stel len enige informaties te ontvangen, wordt er een praatavond gehouden in: café Hesen - Kuijpers, Horsteriueg 60 op 16 mei a.s. om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom. LIIÏ1AGAS N.V. RABO-BANK: Kantoor Castenray wegens omstandigheden a.s. dinsdag 14 mei gesloten. V.O.F. OIRLO- CASTENRAY v.d. L.L.T.B.: Hierbij delen u;ij onze leden-afnemers mede, dat het magazijn te Oirlo a.s. maandag en dinsdag resp. 13 en 14 mei vanwege de kermis basl°ten zal zijn. Tijdens deze dagen moeten nl. alle machines gecontroleerd en eventueel gereviseerd worden. Het kantoor zal wol geopend zijn. In Castenray wordt dinsdagmiddag normaal bezorgd. Voor afhalen van produkten kan men maandagmorgen op

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1