BE SSHBBS- KI Receptie i'$- K Ramp qenschsp sy Ca st en ra asse DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1974 RedaktieadresHorsteriueg 43c, Bankrek.nr.: 13,87.93,86,7, Nr. 17. 26 april 1974. PflRQCHIE-N IEUÜJS lliëek. van 27 april - 4 mei 1974. misdienaars: Peter en Henk Strijbos. Jan en fflillie Vollenberg. Hoogmis: 3os Duykers en Peter Philipsen. Derde zondaQ na Pasen. Zaterdag: Zondag lYlaandag: Dinsdag: Woensdag Donderdag; Urijdag: Zaterdag: N.B.: 19.00 uur: Hendrik Dinghs. 8.00 uur: Petronella Philipsen. 10.00 uur: overl. fam. Emonts - Geurts. 7.30 uur: overl. fam. l/erhoeven - Houben. 7.30 uur: overl. fam. Tacken - Hagens. Feest v.d. H. Jozef, arbeider. 7.30 uur: Gezinsmis (int. offeraars). 7.30 uur: overl. fam. UJoys - Friezen. Eerste vrijdag - Feest v.d. H. Philippus en Oacobus. 7,30 uur: ter ere van 't H0 Hart. 16.00 uur: Uit dankbaarheid bij zilveren Huwelijksfeost. 19,00 uur: zlg. Lei Heidens. 1. Donderdag om 20.00 uur repetitie Kerkolijk Zangkoor. 2. Missen door de week zijn van nu af om half acht vanwege de zomertijd. Ter gelegenheid van het behalen van het kampioenschap in de 2 klasse X afd, Limburg en de daarbij behorende promotie naar de le klasse zullen bestuur en spelers van Castenray 1 op zaterdag 27 april van 20.00 - 21.30 uur recipiëren in het gemeenschapshuis. Na afloop van de receptie stemmingsmuziek in de zaal. Rlrjsse l >11 X

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1