BE SBHFinS HIJ LEEFT DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 Redaktisadres: Horsterweg 43p, Nr. 15. 3ankrek«nr»: 13.37.93.86.7» 12 april 1974. N^iidan is e n dz rijdan is n da van schijnbare ondergang. in feite het berin van de Linning] C^) verwinn* He vieren Pasen. Hat zal niet eenvoudig zijn on na te gaan wat ieder van ons er toe brengt Pasen ta vieren. Voor sommigen is het een heimwee, een herinnering, een sfeer die je niet missen wil. l/cor anderen is het veel meer en heeft het paasfeest te maken met het diepste geheim van het leven, ie weten allen hoe kwetsbaar ons leven is. ffiaar het paasfaest spreekt van de onvarwoestbaarheid van het leven. lïiensen getuigen dat er Eén is geweest die door de dood is heengegaan en dat daarom mensen opnieuw geboren kunnen worden. Het laven is niet uitgeput met wat men ziet en waarneer.to Het leven over stijgt het menselijk nog en hart. De Heer is verrezen en wij allen zullen met Hem en in Hem en door Hem verrijzen ton eeuwige laven. Dat is de grond van het Paasfeest. lilogen we dit dezer dagen weer ten volle beseffen. Zo wens ik U allen een vruchtbaar, vredig en een zalig Paasfeest, deerlicht in ons leven. Cjoeüe Allen sen ZALIG PAASFEEST wenst U de redaktie. Pastoor.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1