[IE SSEIHriK t DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 RedaktieadresHorsterweg 43c, Bankrek.nr,: 13,87.93,86,7. Nr. 14. 5 april 1974. PAROCHIE-NIEUWS; de Goede Week. misdienaars: Zaterdag; Zondag; maandag; Dinsdag; Woensdag Donderdag; Vrijdag: Zaterdag: 3os Duykers en Peter Philipsen. Peter en Henk Strijbos. Hoogmis: Oac en Bennie Wismans. 19,00 uur: overl. ouders Tielen - Tacken, Palmzondag. 8.00 uur: int. fam. Tielen - Danssen. 10,00 uur: Hoogmis met palmviering zlg. Petronella Philipsen. 7.30 uur; overl, fam. Vorhooven Houben0 20.00 uur: Boeteviering als voorbereiding op Pasen. 8.00 uur: Francisca Roelofs - Keijzers. 20,00 uur: Boeteviering als voorbereiding op Pasen, 8.00 uur: Gezinsmis (int. offeraars). 20.00 uur: Boeteviering als voorbereiding op Pasen. Witte Donderdag. 20.00 uur: Plechtige avondviering. zlg. Lei Geurts en Wilhelmina Linders. Goede Vrijdag - geboden vasten en onthouding. 15,00 uur: Viering voor de schooljeugd. 20,00 uur: Viering van het lijden en dood van de Heer, Paaszaterdag. 20,00 uur: Paasnachtviering. Petronella Classens - Rongen. mededeling; Zondag Palmzondag en op Paaszondag is er achter in de Kerk gelegenheid om Uw offer voor de Vastenactie te verwezenlijken. Noord-Limburg heeft enkele projecten op zich genomen. Laten we ons in deze tijd iets ontzeggen om anderen te helpen. Graag heel bijzonder aanbevolen. TE KOOP: EETAARDAPPELEN - A. Wismans, Oirloseheide 1. tel.: 3 3 0,

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1