Lündaq a.s. n 3 aanvang2 uur t. b. V. ds «SfclcktLn DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 RedaktieadresHorsterweg 43c, Bankrek.nr,: 13.87.93,86,7, Nr. 13. 29 maart 1974, r~i <3 Komt allemaal kijken, misschien is er ujel wat voor U bij. Dankzij de medewerking van de Castenrayse inwoners hebben we van alles bijeen kun nen halen. Er zijn zelfs verschillende brommers te "verhandelen". Voor de jeugd ook de moeite waard om te komen kijken. Iedereen die nog spullen heeft kan die ten alle tijden brengen bij A. v. Veld huizen of daar eventjes bellen: (tel. 2 13) dan zal het worden opgehaald. Vriendelijk verzoek: tilillen de dames die meehalpen s.v.p. om half twee aanwezig zijn? De Stichting. De redaktie wenst de Stichting veel succes met hun te houden vlooienmarkt!I1 af sanais I patronaat

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1