SBHFK15 DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 RedaktieadresHorsterweg 43c, Bankrek.nr.: 13,87.93 86 7, Nr. 12. 22 maart 1974. PAROCHIE-NIEUWS: UJeek van 23 - 30 maart 1974. MisdienaarsPeter en Henk Strijbos. Dan en Willie Vollenberg, Hoogmiss Dos Duykers en Peter Philipsen. Zaterdag: Zendags Maandags Dinsdag Woensdags Donderdags Vrijdag: Zaterdag: flededelino 19.00 uur: overl. fam. Strijbos - Duykers. Vierde zondag in de Veertigdagentijd. 8.00 uur: overleden ouders, 10.00 uur: Martin Emonts, Feest van Maria Boodschap. 7.30 uur: Hub Frederiks. 8,00 uur: Ter ere van de H, Gerardus (R.) 8,00 uur: Gezinsmis (int, offeraars). 7.30 uur: ter ere van O.L.Vrouuj. 8.00 uur: overl, fam. Tielen - Tacken. 19,00 uur: overl. fam. Arts - v. Rens. 1. Donderdagavond 19,30 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor, 2. De eerste communie zal in onze parochie plaatsvinden op 12 mei a.s. onder de dienst van tien uur, 3. Op zondag 23 juni a.s. onder de hoogmis zal het H, Vofmsel toegediend. 4. Wilt U denken aan het vastenoffer. Stichting Pax - Christi Kinderhulp. VAKANTIE-0UDERS GEZOCHT VOOR 30NGE BERLIDNERS De sterk verbeterde betrekkingen tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de DDR heb ben niet tot gevolg gehad, dat de hemel boven West-Berlijn is opgeklaard. Te denken t dat het psychologisch effect van het levan tussen Muur en prikkeldraad is uitgeiuerkt j zou een schromelijke vergissing zijn. Grote groepen Berlijners leven ndg onder pre- cies dezelfde omstandigheden als voor het akkoord. Ze merken dagelijks de nadelen van het leven in een geïsoleerde stad. Om hen heen verrijzen enorme bouwmassa's; bouwgrond is schaars in die miljoenenstad. Of ze leven in de naargeestige huurka zernes in oudere stadsdelen, waar weinig zon doordringt en wonen met z'n zessen in twee kamertjes een gewone zaak is. Sociale en maatschappelijke mistoestanden zijn de kwalijke gevolgen. Daarbij de geringe mogelijkheden om er in het weekeinde eens op uit te gaan. Duist de jonge Merlijners worden de dupe. Hun onbekommerde jeugd vliegt snel voorbij. Al op jonge leeftijd ervaren zij do moeilijkheden waarin zij en de ouderen verkeren. Moeilijkheden van een sterk matarialistische wereld van 2,2 miljoen zielen,

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1