HE SSEFinS J, DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 RedaktieadresHorsterujeg 43c. - Nr. 9. Bankrek.nr.: 13.87.93.86.7. 1 maart 1974. PAROCHIE-NIEUWS: IDeek van 2-9 maart 1974. misdienaarsDos Duykers en Peter Philipsen. Peter en Henk Strijbos, Hoogmis: Dac en Bennie lilismans. Zondag - Eerste zondag in de Veertigdagentijd, Zaterdag: 19,00 uur: jrd. Lei Heidens. Zondag: 8.00 uur: Petronella Philipsen. 10.00 uur: Petronella Classens - Rongen. maandag: 7.30 uur: overl. fam. Litjens - meyers. Dinsdag 8.00 uur: overl. fam. Voesten - v.d. Voort. Woensdag 8.00 uur: gezinsmis (int. offeraars). Donderdag 7.30 uur overl. fam. Verhoeven - Houben. Vrijdag: 8.00 uur ter ere van O.L.Vrouw (int. offeraars). Zaterdag: 19.00 uur: uit dankbaarheid (P.). mededeling 1. Zondag eerste zondag van de maand, bijzondere collecte voor onze eigen kerk. 2. Woensdag om 8 uur bijeenkomst van de ouders der eerste communicanten café Hesen. 3. Donderdag 19.30 uur repetitie van het kerkelijk zangkoor. CARNAVAL 19 7 4. Na afloop van elke carnaval is 't voor de organiserende vereniging altijd een gerust stelling te weten dat zo vele Castenrayse mensen plezierige dagen hebben gehad. De carnavalsvereniging "De Schanseknuppels" wil langs deze weg dan ook allen hartelijk bedanken. Vooral die, die op een of andere manier met ons bij de organisatie, hebben meegewerkt. Prins Hay en Prinses'Toos, alle bedienende verenigingen, 't orkest, de Stichting, de A.P.K., de L.V.B. voetbalsters enz. enz. UJe bedanken ook de jeugd onder leiding van Deugdprins Bert, De wagenbouwers hebben 't initiatief genomen om Castenray te vertegenwoordigen in de optocht. Bedankt. misschien stimuleert dit 't volgend jaar weer. Het Bestuur. Carnavalsvereniging "De Schanseknuppels" Castenray.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1