DE SDHDDS u POCIRAtim t(ff DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 Redaktieadress Horsterweg 43c. Bankrek.nr.: 13,87,93 86, 7, Nr. 8. 22 februari 1974, Zaterdag: Zondags Maandag: Dinsdag: Oeugdbal-bijeenkomst voor de jeugdraad om 19,00 uur bij v. Rhee, Aanvang jeugdbal 19,30 uur. Bijeenkomst van de Raad van Prins Hay IV om 20.00 uur in café v.Rhee. Oeugdbal wordt gesloten om 22,30 uur. Om 13,30 uur bijeenkomst Raad van Elf en de voetbalsterren van de L.v.B. in café Hesan. De Raad wordt verzocht om 'n boerenkiel aan te trekken en 'n muziekin strument mee te brengen. 13,50 uur: vertrek naar voetbalveld, tevens optocht, w.o, wagens groe pen, Raad met muziek, voetbalsterren en de Oude Prinsen van de afgelopen 17 jaar. Na afloop naar café Hesen. 19,00 uur: aanvang bal. Bijeenkomst voor de Raad om 19,30 uur, bij v, Rhee, 's Morgens om 10,00 uur zaalpoetsen voor de leden van de carnavalsver eniging, 's Avonds Oeugdbal van 17,30 uur tot 19.30 uur. Aanvang bal om 20,00 uur. Bijeenkomst voor de leden van de carnavalsvereniging om 19,30 uur bij Hesen. 's Morgens om 10,00 uur zaal poetsen 11.00 uur jeugdbal met muziek, en de raad van elf en Prins Hay IV. Om 13.00 uur krijgen de kinderen die ouder zijn dan 1 dag en die de lagere school nog niet hebben verlaten een traktatie aangeboden. Na dit jeugdbal gaat de carnavalsvereniging naar café v. Rhee mat het onderwijzend personeel van de school en de genodigden. 's Avonds om 19.30 uur Bal. Bijeenkomst voor de Raad van Elf om 20.00 uur in café v. Rhee. De carnavalsvereniging wenst U allen een plezierige carnaval. 's Woensdags ('s avonds) om 20,00 uur zaal poetsen. ALAAF1l

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1