-BE SBEIBBS- f) T f) o #1 V 0K DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 Redaktieadres: Horsterujeg 43c. Nr. 7. Bankrek.nr.: 13.67.93.86.7. 15 februari 1974. 2 PAROCHIE-BERICHTEN: UJeek van 16 - 23 februari 1974. misdienaars: Peter en Henk Strijbos. Dan en UJillie Vollenberg. Hoogmis: Dos Duykers en Poter Philipsen. Zesde zondag Zaterdag Zondag 2 Fflaandag: Dinsdag s UJoensdag Donderdag s Vrijdag: Zaterdag: door het jaar. 19.00 uur: zlg. Lei Heidens. 8.00 uur: zlg. Petronella Philipsen. 10.00 uur: zlg. Francisca Roelofs-Keysers. 7.30 uur: zlg. Peter Philipsen en Antoinette Dacobs. 8.00 uur: overl. fam. Gellings - Verhoeven. 8.00 uur: gezinsmis (int. offeraars). Geen vroegmis. 14.00 uur: Plechtige Huujolijksdienst Bruidspaar Dacobs-Duykers, 8.00 uur: overl. fam. Dacob Heidens. 19,00 uur: over. ouders Tielen - Tacken. mededeling: Donderdagavond 19.30 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor. L VANAVOND: 'tl Cl 6 M' V- e Tl ASCL S Bijeenkomst 00K VOOR MANNENJ J voor de leden van de carnavalsvereniging om 19.30 uur bij café Hesen Op 19 februari a.s. gaat de carnavalsvereniging met de oude van dagen naar Venray. Bijeenkomst: 18.45 uur bij café v. Rhee. Vertrek om 19.00 uur met een extra bus. UlHX MEUG fflIT??? V

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1