HE SBEfllS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1974 Nr. 6. Week van 9-16 februari 1974. misdienaarsOac en Bennie Wismans. Dos Duykers en Peter Philipsen, Hoogmis: Dac Classens en Henk Vollenberg. Zaterdag Zondag: maandag s Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag Zaterdag mededeling Donderdagavond 19,00 uur: overl. fam. v. Dijck - Strijbos. 8.00 uur: bijz. int. (G.). 8.00 uur: bijz. int. (G,)-. 8.00 uur: gezinsmis (int. offeraars). 7.30 uur: ter ere van O.L.Vrouw. Geen vroegmis. 14.00 uur: Plechtige Huwelijksdienst tot intentie van het Bruidspaar Volleberg - Gooren. 19,00 uur: Lei Heidens, 19.30 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor. CARNAVALSVERENIGING "DE SCHANSEKNUPPELS": Zaterdag 9 februari a.s. (dus morgen) uitwisseling met carnavalsvereniging Vredepeel. Vertrek te Castenray 20.15 uur. Bijeenkomst café Hesen-Kuijpers. Vertrek Vredepeel om ongeveer 1.30 uur. Dinsdag 12 februari a.s. ledenvergadering bij Hesen-Kuijpers voor de leden van de carnavalsvereniging. Aanvang 20.00 uur. Bespreking carnavalsprogramma, tevens laatste inlevering van de advertentie's. Dus denkt U aan het ophalen van de advertentie's. 'Zijn er nog mensen die een foto u/illen hebben die gemaakt zijn tijdens het Prinsenbal? Ze liggen in café Hesen. Bekijk ze en bestel ze dan zo vlug mogelijk. KATHOLIEKE JONGEREN BEWEGING: Donderdag 14 februari a.s. clubavond voor do kabou ters van 7-9 uur. Poetsbeurten Gerti Thielen en Annemie Cox. De Leidsters. 1 'II I.E. f - RedaktieadresHorsteriueg 43c, Bankrek.nr.: 13.87.93.86,7. 8 februari 1974. PAROCHIE-NIEUUIS lïlemisa-zondag - bijzondere collecte voor de medische missieactie. 10,00 uur: Petronella Philipsen, 7.30 uur: overl. fam. Ver-hoe;en - Houben. A

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1