-HE SBEfllS- arna.V(3ils -propram ma 07 DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 Redaktieadres: Horsterweg kj-c Bankreknr13-87.93.867. Nr: 6 7-02-197^ PAROCHIE-NIEUWS Week van 8-13 februari Misdienaars: Wil en Mart Vollenberg Jos Duijkers en Wil Friezen Hoogmis: Bennie Wièmans en Arie Seijkens, Vijfde zondag door het jaar Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur: Overl. Fam. Vuilings-Dinghs 8.00 uur: Elisabeth van Rhee-Drabbels 10.00 uur: Fam. Duijkers- van de Ven 10.00 uur: Overl. Fam. Verhoeven-Hoeben. 10.00 uur: Ter ere van O.L.Vrouw Alt.Bijstand. Aswoensdag. Vasten en_°nthoudingsdag 8.00 uur: Gezinsmis. 19.00 uur: Josephina Seijkens-Collin Na beide diensten is er gelegenheid om het askruisje te ontvangen. 8.00 uur: Lei Geurts en Wilhelm:.na Einders. 8.00 uur: Overl. ouders Dinghs-v.i.3euken. 19.00 uur: Overl. Dam. Arts-Heidens. N.B. Donderdagavond repetitie kerkelijk zangkoor. Zaterdag: Zondag: Om 19.00 uur Jeugdbal V r Bijeenkomst voor de (grote) Raad van Elf om 20.00 uur in café v-Rhee. Optocht Om 13.30 verzamelen bij de Boerenbond vertrek om lA.OO uur. De optocht trekt door de volgende straten: Vanaf de Boerenbond naar de MatthiassstraatCampagneCastelo- straatHorsterweg en terug naar de Boerenbond. Hierna prijs uit reiking op het plsintje.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1