-HE SBEHnS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY 7 jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1974 RedaktieadresHorstorweg 43c. Nr. 4. Bankrek.nr.: 13.87.93.86.7. 25 januari 1974. Week van 26 januari - 2 februari 1974. Misdienaars3os Duykers en Péter Philipsen. Peter en Henk Strijbos. Hoogmis: Oac en Bennie Wismans. Derde zondag door het jaar. 19.00 uur: Francisca Roelofs-Kaijsers. 8.00 uur: Petronella Philipsen. 10.00 uur: overl. fam. Peters - Arts. 7.30 uur: overl. fam. Kunen - Hermans. 8.00 uur: overl. fam. v. Dijk. 8.00 uur: Gezinsmis (int, offeraars). 7.30 uur: Dosephina Seykens - Collin. Eerste vrijdag van da maand, bijzonder toegewijd aan 't H. Hart. 8.00 uur: ter ere van 't H. Hart. 14.30 uur: Plechtige Huwelijksdienst tot intentie van het Bruidspaar Thijssen - Emonts. Zaterdag: 19,00 uur: mnd. Martin Emonts. Mededeling Donderdagavond om 19.30 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor. Zaterdags Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Wie heeft er zaterdag j.l. per ongeluk mijn regenjas uit het gemeenschapshuis meegenomen? Een colbertjas hing er nog. Graag wil ik ruilen. Mart Wismans, Tunnelweg. i Bakkerij-bestellingen gaarne voor 17.00 uur opgeven. ZATERDAG - 5 crème-sneetjes van 2,75 voor 2,20. Van maandag 28 januari a.s. t/m zaterdag 2 februari a.s. APPEL-CITROENVLA van 7,25 voor 5,80. H. van Rhea. PAROCHIE-NIEUUJS:

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1